נובחים בירוק (141)

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

עמית פרלה ומתן גילור על גילויי גזענות שהיו או לא לקונטה, השיחה של שועה ובלבול, מחירי הכרטיסים לקראת חדרה וסיכום הניצחון על בית"ר ירושלים.

האזנה מהנה.

יומן מכבי (16) – סעיף 15

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

אחרי הניצחון 1:3 על בית"ר ירושלים:

כדרכי בקודש, כבר למעלה משנתיים, לא אסכם את המשחק נגד בית"ר ירושלים בכתב. התייחסותי לגבי המשחק תהיה במסגרת ההסכת 'נובחים בירוק' הואיל ולא מדובר על עיקרון עד כדי כך משמעותי, על מנת שיגרום מורת רוח לשאר חברי ההסכת.

הואיל ואין סיכום משחק, אפשר להתייחס לדברים אחרים.

*

כבר התייחסתי העונה להעדר ציות לסעיף 8(א)(6)(א) לתקנון אליפות של ההתאחדות לכדורגל, בדבר מחירי הכרטיסים.

הפעם אתייחס לסעיף 15 לתקנון בקרת תקציבים.

*

נתחיל מקצת היסטוריה.

בית המשפט, ביותר מהזדמנות אחת, קבע שמועדון כדורגל בישראל הינו גוף דו מהותי. הווה אומר שיש לו רכיב ציבורי והוא אינו גוף פרטי פר אקסלנס.

משרד הספורט מינה בעשורים האחרונים שתי ועדות לבחינת מצב הכדורגל בישראל: ועדת שטרסנוב וועדת זליכה. שתי הועדות המליצו על הגברת השקיפות ואף אי אלו חרוצים החלו שוקדים על תיקון חוק הספורט, כדי להגביר את השקיפות בכדורגל המקצועני.

בראותם זאת, התעוררו הנשמות הטובות בכדורגל הישראלי וביקשו לעצור סוסים. "מדוע לכם כל כאב הראש של חקיקה? אנחנו נבצע הגברת שקיפות באמצעות תקנון ושלום על ישראל."

סוף טוב הכול טוב? לא ממש…

בעצם היו פה מספר בעיות:

 1. השקיפות שהתקנון מורה למועדונים, במקרה הטוב, קלושה לעומת דרישת הצעת החוק. למשל, מדובר על פרסום חלקי מהדוחות הכספיים. או כפי שכינה זאת פרופסור זליכה "חצי אמת שגרועה משקר." בערך כמו לקבל החלטה האם לרכוש נעלים על סמך השרוכים בלבד.
 2. לא זו בלבד שהדרישה היא לפרסום חלקי בלבד, אלא שאפילו את אותו פרסום ניסו לצמצם בהתאחדות לכדורגל, באמצעות טענות שלאיש מקצוע מהתחום יראו הזויות, כגון "אין צורך לפרסם את הבאורים לדוחות הכספיים." וזאת כשעל הדוחות הכספיים שפורסמו נכתב ברחל בתך הקטנה "הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם."
 3. חלק מהמועדונים לא פרסמו אפילו את הדרישות המקלות הללו. חלקן ניאותו לפרסם מסמכים שבעל מקצוע היה מתבייש לכנותם "דוחות כספיים" וחלקן הקטינו לעשות ולא פרסמו כלל.
 4. ואם זה לא מספיק, אז אפשר להוסיף שהאכיפה היתה מקלה, בלשון המעטה. קבוצות עם מחזור כספי של עשרות מיליוני שקלים נקנסו בסכום אסטרונומי של מאות שקלים בודדים. סנקציה ששקולה לומר להן: "די, המשיכו".
 5. לא ניתנה למועדונים הנחיה ברורה לגבי מועד הפרסום ואמצעי הפרסום.
 6. לא נתנה הנחיות ברורות מה צריך להופיע בדוח המילולי.

*

בהיציע – ארגון אוהדי קבוצות הספורט בישראל (ע"ר) (להלן: "ארגון היציע") יושבים אנשים שאכפת להם מהכדורגל הישראלי. לא תמיד אנחנו תמימי דעים לגבי הכול, אבל אכפת להם. זה בטוח. ובארגון היציע ראו איך כמו מחירי כרטיסים או כמו עונש רדיוס גם השקיפות הלא מספקת הופכת לאות מתה בתקנון והחליטו לעשות מעשה ולעתור לבית המשפט, על מנת שהאחרון יכריח את ההתאחדות לכדורגל ליישם את תקנונה היא.

ופתאום, הפלא ופלא, המועדונים קיבלו מועד לפרסום. ופתאום, הפלא ופלא, המועדונים קיבלו הסבר מה צריך לכלול הדוח המילולי.

ובכל זאת, על מנת שבאמת יתפרסמו מסמכים ראויים (עד כמה שאפשר לכנותם כאלה) היה צריך הכרעה של בית המשפט. וזו אכן הגיע בסופו של דבר.

אך מבחינת ראשי המועדונים הגדולים לא יעלה על הדעת. הם חשבו שאיזה סעיף בתקנון ימסמס את כל העניין, העיקר שלא תהיה חקיקה. מה קרה שפתאום אשכרה מישהו דורש מהם למלא אחר התקנון?!

טיכסו עצה והחליטו לשנות את התקנון. והנה הנוסח הנוכחי של סעיף 15ז': "תאגיד, כהגדרתו בתקנון העברת זכויות שלמעלה מ-10% מהכנסותיו מורכבות מכספים שהם כספי תמיכה ציבורית, יפרסם בכל שנה, במועד שייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, כדי להביאם לידיעת הציבור. לעניין זה "כספי תמיכה ציבורית" – כספים המתקבלים מכספי תמיכות והקצבות מהמדינה, מרשויות מקומיות ומהמועצה להסדר הימורים בספורט ושאינם כספים המשולמים במסגרת הסכמי שיווק או הסכמים אחרים שבמסגרתם משולמים לתאגיד תשלומים כנגד תמורה מסחרית. לעניין זה "הכנסות" לרבות הלוואת בעלים."

מדובר על לעג בוטה הן לכללי חשבונאות מקובלים והן לעיקרון על מהם כספי ציבור. עאלק "תמורה מסחרית". כשהמנחש מהמר בווינר על ברצלונה איך זה שחיפה, ת"א או י-ם מקבלות כסף? האם מישהו חושב שהן מקבלות סכום ששקול לאותה "תמורה מסחרית"?

וכך פטרו עצמם המועדונים הגדולים מפרסום דוחות רווח והפסד ותזרימי מזומנים, כאילו שוועדות שטרסנוב וזליכה ובתי המשפט שדיברו על עניין ציבורי התכוונו שיפורסמו רק הדוחות של מועדונים שביום יפה מביאים עשרות בודדות של אוהדים למשחקי חוץ. כן, הגזמתי פה מעט, ובכל זאת…

*

אך מה אותם ראשי מועדונים שכחו? הם שכחו שאחרי סעיף 15ז' מגיע סעיף 15 ח':

"התאגיד יפרסם דין וחשבון על פעילותו. דו"ח זה יכלול את כל האירועים החשובים בפעילותו שהתרחשו בשנה שקדמה לפרסום הדו"ח, לרבות תיאור ההחלטות שהשפיעו על פעילות התאגיד וקבוצת הכדורגל, דרך קבלתן ואישורן."

שימו לב שעבור סעיף זה לא בוצע אותו תיקון, ולכן הוא חל על כל מועדוני הליגות המקצועניות בישראל.

האם המועדונים הגדולים יישמו את הוראות הסעיף? לא ממש. או יותר נכון לומר – ממש לא. בגין העונה היחידה בה בית המשפט חייב אותם לפרסם דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים על פי סעיף 15ז' טרם תיקונו, פרסמו המועדונים דוחות מילוליים שלדעתי אינם מניחים את הדעת ואינם עומדים בהוראות הרשות לבקרת תקציבים.

וזהו. לגבי העונות בהן הם פטורים מפרסום דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים, הם פשוט לא פרסמו דוח מילולי. למותר לציין שלא ננקטה נגדם כל סנקציה.

עכשיו בואו נסכם בקצרה את סדר האירועים:

 1. הן בית המשפט והן ועדות שמינה משרד הספורט מבינים את הפן הציבורי בכדורגל המקצועני.
 2. על מנת לצמצם את השקיפות, במסווה של הגברת השקיפות והקלה בביורוקרטיה, ההתאחדות לכדורגל מכניסה סעיפי שקיפות לתקנון.
 3. התקנון מיושם באופן חלקי ולא ממצה.
 4. מוגשת עתירה לבית המשפט.
 5. תוך כדי משפט מבוצע תיקון לתקנון שפוטר חלק מהמועדונים מחובת חלק מהפרסומים.
 6. בית המשפט מורה על מילוי הוראות התקנון.
 7. מוגשים פרסומים קצת יותר ממצים וקצת פחות חלקיים, אך עדיין לא מספיק. אין פרסום מרוכז.
 8. המועדונים שפטורים מפרסום דוחות רווח והפסד ותזרימי מזומנים מפסיקים לפרסם גם דוחות מילוליים ממועד כניסת הפטור לתוקף. מדובר על המועדונים שמעוררים את העניין הציבורי הרב ביותר.

לסיכום מדובר על עוד סעיפים של עוד תקנון שמראים כיצד מנוהל הכדורגל הישראלי ומדוע הוא מתקדם בקצב אטי ביחס לכדורגל האירופאי.

ונסכם את עניין השקיפות בציטוט מפיו של שופט בית המשפט העליון לשעבר של ארה"ב, לואי ברנדייס: "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר."

*

בסיום הטור אני רוצה להתייחס בקצרה לטענות של אנתואן קונטה לגבי גילויי גזענות מצד אוהדי מכבי כלפיו:

אוהדי מכבי שהיו ביציע הספציפי שוללים מכל וכל את טענותיו של קונטה לגילויי גזענות כלפיו. לטענתם, מדובר על נהמות אותן ספגו גם שחקנים דוגמת אבי נמני, יוסי אבוקסיס, ערן זהבי, רן בן שמעון ועוד שחקנים רבים מכל הקבוצות, העדות וצפיפות הפיגמנטים. בנוסף, אף אחד מהשחקנים האחרים על המגרש ומצוות השיפוט לא שמע את אותם גילויי גזענות.

ובכל זאת, אם אכן היו גילויי גזענות כלפי קונטה, אזי שיש לנקוט כלפי אותם אוהדים בסנקציה הקשה ביותר שהחוק מאפשר. החל משלילת המינוי וכלה בהגשת תלונה במשטרת ישראל. וכמובן שמכבי צריכה להתנצל בפני קונטה ולגנות את אותם האוהדים.

מכבי צריכה להבהיר מעבר לכל ספק סביר שאצלה בועטים את הגזענות מחוץ לאצטדיון.

אני אגדיל ואומר שאם אכן היו גילויי גזענות, שאינם בבחינת קריאה בודדת של אוהד סורר אחד, אזי שחבל שקונטה לא ירד מהמגרש ואיתו שחקני שתי הקבוצות.

נובחים בירוק (140)

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

נובחים בירוק פרק 140: המשכנו את החגיגות מבלומפילד, בדקנו את הנתונים, השווינו בין המחציות, שוב העלינו את שאלת נטע לביא והאם הוא יזכה כבר לעזרת הפוּקס ביום ראשון הגדול – Sold out מול בית"ר ירושלים.

האזנה מהנה.

יומן מכבי (15) – צמד למאבוקה

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

אחרי הניצחון 2:1 על הפועל תל אביב:

ביום 5 בדצמבר 1998, ביצעה מכבי מהפך במשחק חוץ נגד הפועל ת"א וחזרה מפיגור 0:1 לניצחון 2:1 בדקות הסיום. במדור הספורט של 'ידיעות אחרונות' בבוקר העוקב קיבל שלום תקוה את הציון הגבוה ביותר, אך לאיש המשחק נבחר יוסי בניון בעקבות מספר פעולות מצומצם אך בעל חשיבות עליונה שהובילו לניצחון, לרבות כיבוש שער הניצחון.

לפיכך, ולמרות שטרנט סיינסבורי היה השחקן הטוב על המגרש, ולמרות שסאן מנחם היה המגן הטוב במכבי אתמול (בכלל צד שמאל של ההגנה היה עדיף, ולא במעט), אין לי אלא לבחור בארנסט מאבוקה כאיש המשחק. ההצלה שלו לבעיטה של שחר הירש במחצית הראשונה שוות ערך לכיבוש שער לכל דבר ועניין. על הפעולה הזו בתוספת ה"משומר" בסיום המשחק אפשר לרשום לצד שמו "צמד שערים".

*

ביום 29 באוקטובר 2018, ביצעה מכבי מהפך במשחק חוץ נגד הפועל ת"א וחזרה מפיגור 0:1 לניצחון 2:1 בדקות הסיום. כשהובילה 0:1, יצאה ת"א להתקפה מתפרצת של ארבעה מול אחד. האחד – שוב היה זה מאבוקה – התמקם היטב, ניצל מסירה רעה, חטף את הכדור והוציא את הקבוצה להתקפה מתפרצת שהובילה לשער השוויון ולשינוי המומנטום שהסתיים בניצחון הירוק.

מהבחינה הזו, הניצחון אתמול הזכיר מאד את הניצחון בעונה שעברה. גם הפעם לפעולה הגנתית של מאבוקה היה חלק לא מבוטל בשינוי המומנטום.

*

מכבי פתחה את המשחק היטב והפגינה עליונות בעשר הדקות הראשונות. ואז, למשך כחצי שעה, המשחק היה שקול. ושקול נגד קבוצה כמו הפועל ת"א – באמת מבלי לנסות לזלזל או לעלוב – זו תעודת עניות למכבי. לעניות דעתי, המחצית השניה משקפת הרבה יותר את יחסי הכוחות בין הקבוצות. המחצית השניה של מכבי היתה מצוינת ומכבי היתה ראויה למהפך עוד הרבה לפני הדקה בה הושג.

פה אני מעוניין לשבח את ד"ר ניל קלארק ואת אורי הראל, מאמני הכושר של הקבוצה. לא מעט שנים עברו מאז מכבי הפגינה עדיפות גופנית בחלק האחרון של המשחק על פני יריבותיה באופן עקבי. זה עוד יותר בלט על רקע הכשירות הפיזית של שחקני הפועל ת"א, שפשוט התפרקו בזה אחר זה במחצית השניה.

*

הפעם מרקו בלבלול הכין את הקבוצה פחות טוב, אבל באופן לא ממש אופייני לו הוא ביצע שינויים פנימיים, עוד לפני החילופים, שגרמו למכבי להשתלט על המשחק ולהיות מסוכנת יותר. בעיקר האמור לגבי ההחלפה בין יאניק ווילדסחוט לדולב חזיזה. אני עדיין חושב שעמדת המוצא של ווילדסחוט צריכה להיות בצד שמאל ושל חזיזה בצד ימין, אבל זה מעודד לדעת שגם כשמחליפים ביניהם זה עדיין עובד. זו הפעם השניה שבלבול מחליף ביניהם צדדים העונה והפעם השניה בה תוך מספר דקות לא רב ווילדסחוט מבשל לחזיזה שער. הפעם בישל מרשים ברמה גבוהה מאד. מרשים אפילו יותר מהבישול של ירדן שועה למאבוקה בשער הניצחון. בישול בלי לגעת בכדור הוא מהאסתטיים ביותר בכדורגל.

*

ואחרי כל זה, חובה לעצור סוסים ולרדת לקרקע. מתוך תשעה משחקים מכבי השיגה ששה ניצחונות, שזה מרשים, קל וחמר לאור רצף העונות בו נמצאת הקבוצה. ברם, צריך לקחת בחשבון שששת הניצחונות הושגו מול ששת הקבוצות במקומות 9-14. כל הקבוצות שעד כה השיגו פחות מנקודה למשחק. מול שתי הקבוצות שנאבקות על מקום בבית העליון (הפועל ובני יהודה) מכבי סיימה בתיקו ולקבוצת הצמרת (מכבי ת"א) היא הפסידה. זה כמובן טוב ויפה שמנצחים את הקטנות וחובה לקבוצה שמתיימרת להשיג מקום בצמרת הגבוהה, אבל זה עדיין לא מספיק.

בהתאם לזאת, אני חושב שהמשחק נגד בית"ר ירושלים, במחזור הבא, הוא סוג של מבחן לקבוצה. להראות שמסוגלים לנצח גם קבוצות בפרופיל גבוה יותר.

נובחים בירוק (139)

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

הפעם אירחנו את יניב פרנקו, אוהד הפועל ת"א ומנהל מתחום השיווק . איתנו דיברנו על הבעיות הכלכליות של הפועל ת"א במודל הנוכחי, סיכמנו את הניצחון על כפ"ס והתכוננו למשחק בבלומפילד.
האזנה מהנה.

יומן מכבי (14) – בגשם נרטב

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

אחרי הניצחון 3:0 על הפועל כפר סבא:

שוב מכבי לא מציגה יכולת מזהירה והפעם גם אי אפשר להאשים את המערך הסגור של היריבה, שדווקא לחצה גבוה משך לא מעט דקות ובשלבים מסוימים של המשחק גם ניסתה להחזיק בכדור ולייצר התקפות בסבלנות, ולא רק לדחוף אותו קדימה מהר ככל האפשר.

עם זאת, ניצחון חוץ בתוצאה כזו (השגם שמעט משקרת) אינו דבר של מה בכך. ובכלל, שלושה ניצחונות בהפרש שלושה שערים כבר אחרי שמונה מחזורים מראה על העבודה היפה של מרקו בלבול במכבי.

התקפית, מכבי נותנת מספרים. שני שערים ממוצע למשחק זה נתון לאליפות. הלוואי וימשיכו בקצב הזה עד לסיום העונה.

נכון, היה אפשר לייצר יותר מצבים איכותיים. קל וחמר מול קבוצה בפיגור וחיסרון מספרי שהשאירה שטחים רבים מתים רבים בעורף ההגנה. ברם, צריך לקחת בחשבון את תנאי המגרש. השילוב של הגשם הבלתי פוסק עם דשא שכבר משווע לשזרוע הורידו את שיעורי הדיוק, מה שפגע במשחק ההתקפה.

בכל אופן, למכבי יש הרבה איכות בחלק הקדמי. אני מאמין שליאניק ווילדסחוט יש מה לתרום והוא עדיין לא קרוב למיצוי הפוטנציאל. גם לירדן שועה יש עוד הרבה מה להראות וסינטיהו סלליך אמור לחזור אחרי פגרת נובמבר.

*

הבעיות הן יותר במרכז המגרש ובהגנה.

יובל אשכנזי חווה ירידה משמעותית ביכולת מאז פתיחת העונה. הוא לא מחלץ מספיק, לא מסייע בבניית ההתקפות ולאחרונה גם לא מאיים על השער. כן, יש ערך חיובי לחלק מסט הכלים שהוא מביא, אבל אני בכלל לא בטוח שבשלב הזה הוא עדיף על מתן הזדמנות לז'אנדו פוקס, שגם אמור לשדרג את המשחק של נטע לביא.

הגנתית, ואני לא מאשים פה רק את חוליית ההגנה, מכבי אפשרה לכפ"ס יותר מדי. בין אם בגלל משחק הגנה קבוצתי לוקה בחסר ובין אם בגלל טעויות אישיות, לרבות איבודי כדור חסרי אחריות.

עאיד חבשי, שהחמאתי לו בשני המשחקים הקודמים, היה פחות טוב הפעם. קורה ששחקן פחות טוב, אבל חבל שלא עובדים איתו על ליקויים בקבלת ההחלטות.

בדומה לאיבוד של אטיין ריינן בדרבי בעונה שעברה, גם באיבוד של דולב חזיזה חבשי לא אשם. זה עדיין לא אומר שהוא צריך ליפול פרקדן, במקום לרוץ עם החלוץ. פעולה שיכולה לשנות תוצאה של משחק שלם.

היתרון של מכבי שיש לה שלושה בלמים ברמה שמניחה את הדעת ואין כל רע ברוטציה. אני לא טוען שאחרי משחק אחד פחות טוב צריך להוציא שחקן מההרכב. אני כן טוען שאם אחד הבלמים בתקופה פחות טובה אין כל בעיה להחליף אותו. אני כן טוען שאם אחד הבלמים לא כשיר לחלוטין עדיף שלא יפתח. זאת בניגוד לעמדות אחרות (מגנים למשל), בהן יש לנו פחות תחליפים.

*

במכבי רואים העונה טביעת אצבע של מאמן. זו קבוצה מאומנת שגם אם לא תמיד מצליחה בביצוע יודעת מה היא רוצה מעצמה התקפית והגנתית. וגם התוצאות טובות. במחזורים האחרונים, בניגוד גמור לפתיחת העונה, בכל הקשור להכנה למשחק, בלבול גובר על המאמן היריב.

כל זה לא אומר שאסור לבקר את בלבול על ניהול המשחק שלו. זה כן אומר שהיתרונות, בשלב הזה, מחפים על ניהול משחק פחות טוב, כשגם שהחילופים – לטעמי וכנראה שגם לטעמם של חלק ניכר מאוהדי הקבוצה – פחות טובים, הכישרון בסגל וההכנה של בלבול למשחק מספיקים כדי לנצח.

כשמכבי מובילה על קבוצה כמו כפ"ס – עם כל הכבוד לאחרונה – המומנטום בצד שלה ובשלב מאוחר יותר יש לה גם יתרון מספרי, אפשר להיות פחות שמרנים. זה המשחק השני ברציפות בו חילופים בעלי אוריינטציה הגנתית מעבירים את המומנטום ממכבי ליריבה. לשמחתנו, הפעם זה לא הוביל לספיגת שער, אבל לא היה רחוק מכך.

*

מההיבט הטקטי, בלבול המשיך במערך של 3:3:4, כנראה אחרי שהיה פחות מרוצה מ-1:3:2:4 שניסה בחלק מהמשחקים הקודמים, פחות או יותר עם אותם השחקנים. עמדת המוצא של טיירון שרי (אהלן רגל שמאל של רובן עטר/ראיוס) היתה ליד לביא ואשכנזי, בעוד שחזיזה וווילדסחוט שיחקו כמעט באותו קו עם ניקיטה רוקביצה (משחק פחות טוב שלו הפעם). כנראה שהמערך הזה מאפשר לשרי לבוא יותר לידי ביטוי. לכל הפחות בכל הקשור לאיום על השער. וכששיש לך שחקן כמו שרי אתה מתאים בשבילו את המערך.

*

אחרי תיקו שהרגיש כמו הפסד, בשעה לא הכי נוחה, במזג אוויר לא הכי נוח, שוב הקהל ממלא את היציע. אותי זה מרשים ואני כבר מחכה לראות כמה נצליח להביא לבלומפילד (תחת התקווה שהפועל ת"א יאפשרו יותר מיציע 10-11).

נובחים בירוק (138)

היכנסו לעמוד הפייסבוק "הבלוג של מתן גילור", לחצו על like וקבלו עדכון על כל פרסום חדש. אפשר גם בטוויטר https://twitter.com/matangilorblog.

או פשוט הירשמו בפינה השמאלית עליונה וקבלו עדכונים הישר לתיבת הדואר האלקטרוני.

***

בפרק 138 עמית פרלה ומתן גילור מסכמים את התיקו המאכזב נגד בני יהודה, דנים בתגובת הקהל לטעות של חיימוב ומתכוננים למשחק נגד כפר סבא בשבת.
האזנה מהנה.